Online prijava na natječaj za stipendije

1. Opći podaci

Osobni podaci

Obavezno polje

Adresa - Prebivalište (podaci s osobne iskaznice)

Adresa - Trenutno boravište

Kontakt podaci


* Obavezna polja

2. PODACI O ŠKOLOVANJU I USPJEŠNOSTI

* Obavezna polja

3. PODACI O SOCIO-IMOVINSKOM STATUS STUDENTA


Popis dokumentacije

1. Životopis i motivacijsko pismo
2. Potvrdu o upisu u tekuću akademsku godinu (izdaje fakultet)
3. Dokument kojim se dokazuje državljanstvo Republike Hrvatske (osobna iskaznica ili domovnica)
4. Potvrda o prebivalištu kandidata
5. Potpisana izjava da kandidat ne prima stipendiju drugih stipenditora
6. Prijepis ocijena ili drugi dokument koji dokazuje prosjek ocjena
7. Potvrdu o osvojenoj nagradi (dekanova ili rektorova nagrada)
8. Potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu za svakog člana kućanstva
9. Potvrda nadležnog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/skrbnika
10. Dokument koji dokazuje da je kandidat dijete samohranog roditelja ili bez roditelja

* Obavezna polja

Zaklada novo sutra
A. Stepinca 27
32000 Vukovar
 
e-mail:
info@novosutra.hr